Ponúkané kurzy

Kurz skupiny A | Autoškola Zákamenné
Otvorenie po dohode Kurz skupiny

A

Cenadohodou
dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km/h alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora.
Kurz skupiny A1 | Autoškola Zákamenné
Otvorenie po dohode Kurz skupiny

A1

Cenadohodou
dvojkolesové motorové vozidlá vybavené motorom ktorého konštrukčná rýchlost presahuje 45km/h a zdvihový objem válcov nepresahuje 125 cm a výkon nepresahuje 11 Kw .
Kurz skupiny A2 | Autoškola Zákamenné
Otvorenie po dohode Kurz skupiny

A2

Cenadohodou
Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.
Kurz skupiny B | Autoškola Zákamenné
Otvorenie po dohode Kurz skupiny

B

Cenadohodou
Motorové vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča: k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg
Kurz skupiny BE | Autoškola Zákamenné
Otvorenie po dohode Kurz skupiny

BE

Cenadohodou
Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostavajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla , ktorého najväčšia celková pripustná hmotnost nepresahuje 3500kg.
Kurz skupiny Osobitný výcvik B Hk.96 | Autoškola Zákamenné
Otvorenie po dohode Kurz skupiny

Osobitný výcvik B Hk.96

Cenadohodou
súprava kde prípojné vozidlo je nad 750 kg celkovej hmotnosti a súprava nepresiahne 4250 kg .