Prihlášky do nového kurzu si môžete vyzdvihnúť osobne v piatok od 15 do 17,15  alebo info . na 0918 873 259 

A1 -a, dvojkolesové motorové vozidlá vybavené motorom ktorého konštrukčná rýchlost presahuje 45km/h a zdvihový objem válcov nepresahuje 125 cm a výkon nepresahuje 11 Kw .

      b, Motorové trojkolky, krotými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom , ktorý má zdvihový objem válcov väčší ako 50 cm , ktorých výkon nepresahuje 15 kw.

A2Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

A -   dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km/h alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora.

BE- Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostavajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla , ktorého najväčšia celková pripustná hmotnost nepresahuje 3500kg.

Osobitný výcvik B Hk.96 súprava kde prípojné vozidlo je nad 750 kg celkovej hmotnosti a súprava nepresiahne 4250 kg . 

B- motorové vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča: k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg

TOPlist